Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy

Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy: "
Cũng vì thế nên tại các vùng ngoại ô đã rất phát triển tệ nạn và tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm buôn bán ma túy. Chính chúng đã làm dấy lên nhiều cuộc chiến nồi da nấu thịt để tranh giành ảnh hưởng và lợi nhuận. Chỉ trong một năm mà ở Rio đã có ...


cand.com
"