Hà Nội: 67% trường hợp quan hệ tình dục đồng giới lây nhiễm HIV

Hà Nội: 67% trường hợp quan hệ tình dục đồng giới lây nhiễm HIV
 - Tích lũy đến nay, số người nhiễm HIV/AIDS đang sống trên địa bàn Hà Nội đã lên đến hơn 18.000 người, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.