Lucy Liu - vẻ đẹp châu Á ở Hollywood

Lucy Liu - vẻ đẹp châu Á ở Hollywood
 - Trong khi đóng bộ phim 3 Needles (2005) phản ánh thảm họa AIDS, Lucy ... Cô nói: “Tôi từng chứng kiến tận mắt thảm họa HIV/AIDS ở châu Phi.