10.000 đồng cho thuốc ARV – “khoản đầu tư siêu lợi nhuận” của Chính phủ

10.000 đồng cho thuốc ARV – “khoản đầu tư siêu lợi nhuận” của Chính phủ
 - Hiện nay, ARV là loại thuốc hữu hiệu nhất để điều trị HIV/AIDS. Tuy nhiên đến năm 2017, khi tài trợ thuốc kết thúc, nguy cơ đại dịch AIDS bùng phát ...