5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia

5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia
 - Trong bối cảnh Australia đang tranh luận về hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Turnbull tuyên bố ông sẽ ủng hộ nếu Canberra tổ chức bỏ phiếu.