Đã chứng minh được thuốc Truvada ngăn ngừa được HIV với hiệu quả 100%

Đã chứng minh được thuốc Truvada ngăn ngừa được HIV với hiệu quả 100%
 - Để điều trị HIV, người ta kê toa kết hợp từ khoảng 30 loại thuốc có tác dụng kháng retrovirus (gọi chung là thuốc ARV) để tránh kháng thuốc. ... là bước ngoặt thực sự trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác AIDS hay không?