ARV - giải pháp hiệu quả ngăn chặn HIV

ARV - giải pháp hiệu quả ngăn chặn HIV
 - Một nghiên cứu mang tên “HPTN 052” chỉ ra rằng người nhiễm HIV/AIDS tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV ngay từ những giai đoạn đầu sẽ rất hiếm ...