Bangladesh ra mắt truyện tranh đầu tiên mang đề tài đồng tính

Bangladesh ra mắt truyện tranh đầu tiên mang đề tài đồng tính
 - Dhee, truyện tranh đầu tiên của Bangladesh, với nhân vật chính là một người đồng tính, đã được xuất bản ở thủ đô Dhaka nhằm ...