Biểu tình ủng hộ thư ký toà án quận ở bang Kentucky

Biểu tình ủng hộ thư ký toà án quận ở bang Kentucky
 - Các phó thư ký ở văn phòng của Bà Davis đã cấp giấy hôn thú cho ít nhất 3 cặp đồng tính hôm thứ Sáu dưới sự đe dọa sẽ bị phạt hoặc giam tù nếu ...