Bồi dưỡng cán bộ Công an trực tiếp quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS

Bồi dưỡng cán bộ Công an trực tiếp quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS
  - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý ...