Ca khúc "Beauty And The Beast": Kiệt tác từ nhà soạn nhạc đồng tính nhiễm HIV

Ca khúc "Beauty And The Beast": Kiệt tác từ nhà soạn nhạc đồng tính nhiễm HIV
 - Ashman từng muốn từ chối dự án này vì căn bệnh HIV/AIDS của ông đang vào giai đoạn cuối, sức khỏe rất yếu nhưng cuối cùng ông gật đầu. Cái gật ...