Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga

Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga
 - Tổng thống Putin được xem là một trong những nguyên thủ quốc gia có quan điểm rất cực đoan về đồng tính và cộng đồng LGBT (đồng tính nam, ...