Cái chết cô quạnh vì HIV của ngôi sao phim nóng Nhật Bản

Cái chết cô quạnh vì HIV của ngôi sao phim nóng Nhật Bản
 - Thậm chí, cô còn tham gia tổ chức phòng chống HIVAIDS với vai trò đại sứ tuyên truyền. Năm 2007, nữ hoàng phim nóng dừng hết tất cả các hoạt ...