Cầu vồng không sắc' tranh giải vàng tại LHP Montreal

Cầu vồng không sắc' tranh giải vàng tại LHP Montreal
 - Bộ phim đề tài đồng tính Cầu vồng không sắc đã vượt qua hơn 3.000 phim của 86 quốc gia gởi về cho LHP Montreal để được Ban tổ chức chọn lựa ...