Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ liên quan đối tượng nhiễm HIV

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ liên quan đối tượng nhiễm HIV
 - với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, ...