Chính phủ Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa

Chính phủ Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa
 - Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập nhiều vấn đề thời sự như người di cư, bất bình đẳng xã hội, tình trạng nạo phá thai và hôn nhân đồng tính.