Cuộc chiến thời trang giữa hai đệ nhất phu nhân Mỹ - Trung

Cuộc chiến thời trang giữa hai đệ nhất phu nhân Mỹ - Trung
  - Bên cạnh việc tháp tùng chồng trong các chuyến công du, bà còn tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS, thúc đẩy Ngày Thế giới Không ...