Diễn viên điển trai Minh Anh phủ nhận công khai đồng tính

Diễn viên điển trai Minh Anh phủ nhận công khai đồng tính
 - Gần đây, thông tin Minh Anh công khai đồng tính, thuộc về cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, ...