Dự án The Self Evident Truths mong ước xóa bỏ ranh giới LGBT

Dự án The Self Evident Truths mong ước xóa bỏ ranh giới LGBT
 - ELLE tin rằng quyền bình đẳng là một trong những “tài sản” đáng quý nhất của con người và ELLE ủng hộ The Self Evident Truths, xoá bỏ định kiến ...