Elton John khoe được Putin gọi điện

Elton John khoe được Putin gọi điện
 - Tôi rất mong được trực tiếp gặp ông để thảo luận về quyền bình đẳng của cộng đồng đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) ...