Hà Nội: Bệnh nhân không phải chờ đợi để điều trị bằng Methadone

Hà Nội: Bệnh nhân không phải chờ đợi để điều trị bằng Methadone
 - Đó là khẳng định của TS Lê Nhân Tuấn, GĐ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ chiều 29/9.