Hơn 10 năm mất ngủ vì "án tử" treo lơ lửng trên đầu

Hơn 10 năm mất ngủ vì "án tử" treo lơ lửng trên đầu
 - Tuy nhiên, gần 10 năm trôi qua, đến cuối năm 2007, tôi thấy sức khỏe mình vẫn bình thường trong khi nhiều bệnh nhân HIV/AIDS cùng giai đoạn đã ...