Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông
 - Nhưng phải đến năm 1967, người đồng tính nam và lưỡng tính mới được pháp luật nước này cho phép ở bên nhau và định kiến xã hội bớt gay gắt.