Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John
 - Điện Kremlin phủ nhận Tổng thống Vladimir Putin liên lạc với ca sĩ Elton John, người muốn thảo luận về vấn đề đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ...