Khánh Bình X-Factor sốc vì bị vợ cũ tố đồng tính, cặp đại gia

Khánh Bình X-Factor sốc vì bị vợ cũ tố đồng tính, cặp đại gia
 - Không chỉ vậy, cô Tiền còn cho biết ca sĩ "hát hai giọng" có mối quan hệ đồng tính với người quản lý của mình tên là Khoa. "Khánh Bình ham tiền... bị ...