Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3%

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3%
 - Ngày 24/9, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020” với sự tham gia ...