Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới'

Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới'
 - Tuy nhiên, vấn đề là những người đã kết hôn mà chuyển đổi giới tính thì vô tình trở thành quan hệ hôn nhân đồng giới. Trong khi đó, Luật Hôn nhân ...