Kiện toàn các phòng khám ngoại trú cho chương trình điều trị HIV

Kiện toàn các phòng khám ngoại trú cho chương trình điều trị HIV
 - Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết Chương trình chăm sóc điều trị HIV/AIDS bắt đầu ở Việt Nam từ năm 2000; mở rộng từ năm 2005.