Kinh phí phòng chống HIV/AIDS giảm mạnh

Kinh phí phòng chống HIV/AIDS giảm mạnh
 - Theo ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Chương trình phòng, chống HIV/AIDS đã trải qua 3 thập kỷ, với ...