Kỳ thị với người nhiễm HIV: Rào cản lớn nhất để ngăn chặn đại dịch

Kỳ thị với người nhiễm HIV: Rào cản lớn nhất để ngăn chặn đại dịch
 - Sự phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS chính là rào cản lớn nhất để Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch này vào ...