LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang): Tham gia cải cách hành chính

LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang): Tham gia cải cách hành chính
 - Huế: Đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Tại đây, các chuyên gia đã trao đổi ...