Lợi ích điều trị HIV bằng ARV qua các con số

Lợi ích điều trị HIV bằng ARV qua các con số
 - Từ năm 2005, Việt Nam bắt đầu mở rộng việc sử dụng thuốc ARV để điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Hiện có gần 100.000 người nhiễm HIV/AIDS ...