Mái ấm dành cho những người đồng tính tuyệt vọng

Mái ấm dành cho những người đồng tính tuyệt vọng
 - Ngôi nhà không được đặt tên, họ quen gọi nơi này là “nhà tạm lánh”. Những người tìm đến đây, có khi trên thân thể còn in hằn vết của đòn roi hay ...