Miley Cyrus hát nhạc phim đồng tính

Miley Cyrus hát nhạc phim đồng tính
 - Hồi đầu năm, nữ ca sĩ tai tiếng thành lập tổ chức Happie Hippie, chuyên hỗ trợ người vô gia cư và cộng đồng LGBT. Page cho rằng: “Miley sở hữu ...