Nếu con bạn là người đồng tính thì...

Nếu con bạn là người đồng tính thì...
 - Biết con là đồng tính nam/đồng tính nữ, việc đầu tiên hãy kìm nén mọi hoài nghi hay phán xét, đơn giản là đặt bản thân bạn vào vị trí của con để hiểu ...