Người con chuyển giới nhờ cha mà thoát khỏi tiếng "bị tâm thần" và tìm lại niềm vui sống

Người con chuyển giới nhờ cha mà thoát khỏi tiếng "bị tâm thần" và tìm lại niềm vui sống
 - Ở tuổi 63, ông đã nghỉ hưu về nhà vui vườn tược, thỉnh thoảng tham gia Hội phụ huynh có con là LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) do Trung ...