Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV
 - Nhờ thuốc kháng virus (ARV), nhiều phận đời nhiễm HIV đã được “hồi sinh”. Nhưng tương lai của họ vẫn còn nhiều bất định vì tài trợ quốc tế cho ...