Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV
 - Điều trị bằng thuốc ARV được Việt Nam áp dụng rộng rãi trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ năm 2004 và được cấp miễn phí cho người ...