Người nhiễm HIV/AIDS được BHYT hỗ trợ tối đa chi phí khám, chữa bệnh

Người nhiễm HIV/AIDS được BHYT hỗ trợ tối đa chi phí khám, chữa bệnh
 - Từ năm 2017, người nhiễm HIV/AIDS không còn được cấp phát thuốc ARV, sử dụng trong điều trị HIV/AIDS miễn phí do các tổ chức quốc tế sẽ cắt bỏ ...