Nguy cơ bùng phát dịch HIV kháng thuốc ở Việt Nam nếu thiếu ARV

Nguy cơ bùng phát dịch HIV kháng thuốc ở Việt Nam nếu thiếu ARV
 - Theo thống kê của Bộ Y tế, HIV/AIDS vẫn nằm trong năm nguyên nhân hàng ... Người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam tập trung chủ yếu trong độ tuổi lao ...