Nhật Bản: 40% thiếu niên đồng tính và song tính từng bị bắt nạt

Nhật Bản: 40% thiếu niên đồng tính và song tính từng bị bắt nạt
 - Theo một cuộc khảo sát mới đây, hơn 40% các thanh thiếu niên là người đồng tính và song tính tại Nhật Bản từng bị kỳ thị vì xu hướng tính dục khác ...