Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”

Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”
 - Nói về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, BS Nguyễn Phương Hoa, Trưởng khoa Giám sát HIV/AIDS, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà ...