Đó KHÔNG phải là sự KẾT THÚC....

Đó KHÔNG phải là sự KẾT THÚC....
 - Nỗi sợ hãi, sự cô đơn của những người nhiễm HIV/AIDS thường trực mỗi ngày. Họ rất sợ những người khác biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ.