Oscar 2016: Phim đồng tính lên ngôi?

Oscar 2016: Phim đồng tính lên ngôi?
 - Hàng loạt sao cỡ bự của Hollywood sẽ hóa thân thành người đồng tính nữ trong những phim về LGBT đáng chờ đợi cuối năm nay.