Phản ứng của sao Hollywood khi dính tin đồn đồng tính

Phản ứng của sao Hollywood khi dính tin đồn đồng tính
 - Mặc dù vậy, cái nhìn của xã hội hiện nay dành cho cộng đồng LGBT đã dần cởi mở hơn xưa. "Đồng tính" không còn là một tính từ mang tính miệt thị ...