Phát hiện “siêu kháng thể” tiêu diệt virus HIV

Phát hiện “siêu kháng thể” tiêu diệt virus HIV
 -  Phát hiện “siêu kháng thể” tiêu diệt virus HIV ... ERManI có khả năng ngăn chặn sự tái sinh và lây lan của virus HIV - một loại virus gây ra bệnh AIDS.