Phim đồng tính đầu tiên được trình chiếu tại Trung Quốc

Phim đồng tính đầu tiên được trình chiếu tại Trung Quốc
 - Đây là lần đầu tiên những nhà kiểm duyệt của Trung Quốc ký giấy phép phát hành một bộ phim có nhân vật chính là người đồng tính. Nhiều chuyên ...