Sách cẩm nang cho rằng 'đồng tính là đi ngược truyền thống dân tộc'

Sách cẩm nang cho rằng 'đồng tính là đi ngược truyền thống dân tộc'
 - Mình đọc sách mà ngỡ ngàng vì những thông tin trong sách cứ như được lấy ra từ sách báo thập niên 1990, lúc LGBT còn chưa được công nhận ...