Sự "bùng nổ" của những tác phẩm LGBT

 Sự "bùng nổ" của những tác phẩm LGBT
 - Nếu được đề cử, họ sẽ trở thành những diễn viên đồng tính thứ hai và thứ ba nhận được cái gật đầu Oscar cho những vai diễn LGBT (sau khi Sir Ian ...