Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT
 - những người thuộc cộng đồng LGBTI (Đồng tính, song tính, chuyển giới và lưỡng tính) khỏi nạn kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.